L’entitat social ha denunciat l’exclusió social que generen els problemes d’habitatge i per això considera que les mesures legislatives per posar fre als desnonaments són “inajornables” i que “s’han esgotat tots els terminis de prudència”. Afegeixen que qualsevol decisió parcial o incompleta que s’adopti sobre el tema empitjorarà la situació. Càritas denuncia que si l’1,5% del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària servís per eixugar el deute de les famílies, s’evitarien 30.000 desnonaments.

Per tot això, Càritas demana una moratòria immediata dels desnonaments d’habitatges de primera residència, regular el tractament del sobreendeutament, rescat financer per a les famílies i la creació d’un parc públic d’immobles de lloguer.

Fa poc més d’un any, Càritas va posar en marxa el Servei de Mediació en l’Habiatge. La seva funció és negociar amb les entitats financeres i les famílies per promoure la conversió de les hipoteques en lloguers. Durant aquest temps, s’han atès 900 famílies en risc de ser desnonades. Tres quartes parts d’aquestes famílies tenen fills, el 70% estan a l’atur i el 67% estan formades per persones d’entre 30 i 49 anys.