L’objectiu és que els estudiants escullin el seu futur d’acord amb les seves aptituds i interessos, i no pas pels estereotips sobre les habilitats de cada sexe.

El projecte, que es posa en marxa aquest any per primera vegada, tindrà continuïtat el curs 2010-2011. Llavors, la Generalitat preveu oferir també formació específica al professorat perquè disposi de totes les eines necessàries per a l’orientació laboral en igualtat.

Ells i elles
Les dones representen el 54% en el Batxillerat a Catalunya, encara que només són el 19% en la modalitat de Tecnologia, davant del 70% en Art, el 60% en Ciències de la Naturalesa i de la Salut, i el 63% en Humanitats i Ciències Socials.

En Formació Professional de Grau Mitjà, els nois són el 59% dels alumnes matriculats, però representen menys del 30% en els cicles d’Administració i no arriben al 10% en els estudis d’Imatge personal i Serveis socioculturals.

Aquesta situació és similar a la universitat, on el 54% dels estudiants matriculats són dones, que es concentren bàsicamenten les carreres de salut, ciències socials, humanitats i ciències experimentals, mentre que són només el 27% en els estudis tècnics.