Els responsables del tríptic destaquen que la relació entre el metge i la pacient és bàsica per afrontar el tractament de manera adequada. Moltes vegades es troben amb dones immigrades amb les què hi ha una barrera, no només idiomàtica, sinó també cultural i que sovint es veu agreujada per una fràgil situació econòmica. El tríptic s’ha editat en català, castellà, àrab clàssic i urdú.