activitats escolars jornada intensiva

Barcelona ha atorgat 18.695 beques per a activitats extraescolars aquest curs. La immensa majoria són de l’àmbit esportiu (17.642), mentre que la resta formen part de la primera convocatòria per a activitats extraescolars culturals, artístiques, científiques i tecnològiques (1.053 ajuts concedits). En total, s’hi han destinat cinc milions d’euros.

Aportació màxima en 10 anys en l’àmbit esportiu

El 80 % del presssupost s’ha destinat a activitats físiques i esportives, que han assolit l’aportació més gran feta mai fins ara, quatre milions d’euros. En comparació amb l’any passat, s’hi ha destinat un 15,3 % més de pressupost. Per districtes, Sant Martí i Nou Barris és on se n’han beneficiat més infants i joves (2.411 i 3.012, respectivament).

Enguany, s’ha assolit l’objectiu de no deixar cap família fora per raons econòmiques. Més del 80 % dels ajuts concedits cobreixen el 90 % del cost de les activitats i són per a famílies amb una renda per membre de la unitat familiar de 7.000 euros. Al 13 % dels becats se’ls costeja el 60 % del preu (renda inferior als 9.000 € per membre) i al 5 % restant se’ls paga el 30 % del cost (menys de 10.000 € per persona).

Arts plàstiques, robòtica i programació, les més demandades

La primera convocatòria per a activitats culturals, artístiques, científiques i tecnològiques ha concedit 1.053 subvencions, de les 1.212 sol·licituds presentades. Són ajuts per a infants d’entre sis i 17 anys i en total s’hi han destinat 263.000 euros.

Les més demandades han estat les arts plàstiques, per les quals s’han concedit 312 ajuts. En segon lloc, s’han situat la robòtica i la programació (275), seguides de les activitats teatrals i parateatrals (196). També se n’han atorgat per a extraescolars de música, circ, ciència i tecnologia, arts visuals i audiovisuals i, per últim, dansa i moviment.