Sant Andreu és un dels districtes que destaca pels bons hàbits ambientals dels seus veïns. Així es desprèn de la tercera Enquesta d'Hàbits i Valors sobre el Medi Ambient i Sostenibilitat feta per la Universitat Autònoma de Barcelona. En relació al 2004, els barcelonins consumeixen menys aigua i energia a casa. També han millorat en la separació de les escombraries. Per contra, ha augmentat l'ús del cotxe privat en detriment del transport públic. Gairebé la meitat dels barcelonins estan compromesos amb el medi ambient. Destaquen pels seus hàbits de compra, d'estalvi energètic i de reutilització d'envasos. I són aquests els més predisposats a usar el transport públic. Un 14% de ciutadans són complidors amb el medi ambient. Menys, un 10%, són els barcelonins que declaren tenir mals hàbits pel que fa a l'estalvi i a la sostenibilitat. Són els desconeixedors. Encara hi ha un altre grup: els despreocupats. Aquests ciutadans tenen mals hàbits en gairebé tots els aspectes mediambientals i no tenen intenció de canviar-los. Són gairebé el 30% dels barcelonins. Són molts els andreuencs que diuen tenir bons hàbits ecològics. 3 de cada 4 veïns utilitzen alguna mesura per reduir el consum d'aigua i la meitat tenen ja electrodomèstics de baix consum. També són molts els ciutadans que han passat a recollir el cubell de la orgànica. Per exemple, al barri del Bon Pastor ho han fet gairebé la meitat dels veïns. Mentre que a Barcelona només l'han recollit un de cada tres. ANNA RIERA "Ara ens han col·locat els contenidors de reciclatge i ara entrarem en els nous hàbits. Fins ara no ho teníem massa fàcil." IMMA MAYOL, regidora de Medi Ambient "Fins ara, la informació ha estat molt centrada en dir: existeix Nou contenidor. Perquè serveix? Què s'hi ha de llançar? Ara per motivar a la gent haurem d'explicar els beneficis que s'obtenen." Un altre aspecte que preocupa als andreuencs són els comportaments incívics com el soroll de les motocicletes i els excrements de gos a les voreres. MARIA ÀNGELS ÁLVAREZ "Aquí es troben moltes caques. I xiclets. A vegades també ens hem emportat algun a la sabata." MONTSE GUERRERO "Tienes que ir mirando al suelo. No puedes ir mirando a otro sítio porqué a la que te descuidas: catapún." A més, gairebé un 70% dels enquestats estarien d'acord en sancionar els ciutadans que no respectessin les normes de reciclatge. JOAQUIN OCAYA "La gente si no le tocas el bolsillo no entiende." MARIA ÀNGELS ÁLVAREZ "Crec que entenem millor les coses així. Quan som més radicals i diem una sanció o una multa, igual la gent ja no ho fa." L'estudi conclou que des del 2004 hi ha un 3% més de barcelonins que fan servir habitualment el cotxe. Aquests conductors usarien més la xarxa de transport públic si aquesta millorés. JOAN SOBIRATS, coordinador de l'Enquesta d'Hàbits i Valors sobre Medi Ambient i Sostenibilitat coordinador de l'enquesta Medi Ambient i Sostenibilitat 2008 "Si es millorés la xarxa de transport públic de Barcelona incrementant connexions, puntualitat i rapidesa, aquí hi hauria un terreny a guanyar." ANNA FIGUEROLA "No m'agrada gens tal com està col·locat. La major part de les vegades no funciona, a l'estiu fa molt calor al metro, i a l'hivern fa molt de fred. O sigui, si que n'hi ha transport públic però no és de bones condicions." PEPI CORREDERA "És molt millor anar en metro o autobús. A vegades sí que agafem el cotxe per anar a algun lloc que no està molt ben comunicat." No obstant, 2 de cada 3 ciutadans es mouen, habitualment, a peu o fan servir el transport públic.