Habitació Oncologia Pediàtrica Vall d'Hebron

L’Hospital Vall d’Hebron ha començat la remodelació integral de l’Àrea d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques per fer més còmode l’estada dels pacients i les famílies. La reforma es fa en un espai de 2.646 m² per fer-lo més ampli i lluminós.

Amb les obres quedaran separades les zones de pacients i familiars de les de treball dels professionals i de les àrees d’oci, joc i descans, que tenen un impacte directe en l’estat anímic dels hospitalitzats i els acompanyants.

Habitacions individuals i més grans

Les habitacions seran individuals i el triple de grans, de 19 m², i tindran un llit extra perquè els acompanyants puguin passar-hi la nit. A banda, hi haurà més espai per poder fer recerca, trasplantaments i teràpies avançades. Està previst que les obres acabin el 2025.

El pressupost total de la reforma és de 7,4 milions d’euros. Part d’aquests treballs estan finançats per la Fundació Aladina, la Fundació A. Bosch i la Fundació Small. En canvi, l’equipament mèdic de la nova àrea està finançat pel Servei Català de la Salut.