A través de les signatures de la població, es vol aconseguir que la Xina i els Estats Units firmin els dos tractats internacionals de drets humans i, d’aquesta manera, serveixin d’exemple per als països menys importants que tampoc els han signat encara. La Xina no ha subscrit el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, mentre que els Estats Units no són signataris del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals.