El Mercat Dominical del Llibre s’ubicarà provisionalment al carrer d’Urgell, entre Tamarit i Floridablanca. La instal·lació costa 739.000 euros i serà similar a la de les carpes ja en funcionament a la ronda de Sant Antoni, però sense tancaments laterals. Les columnes que la suportaran estaran a la vorera i no afectaran cap carril de trànsit.

Un cop traslladats els paradistes del mercat dominical, començaran les obres de construcció dels murs pantalla d’un metre de gruix sota el perímetre exterior del mercat, amb una fondària de 38 metres. Aquests murs costen 10,7 milions d’euros i estaran enllestits el març de 2012.

Paral·lelament s’haurà enderrocat la marquesina exterior. Està previst que la remodelació del Mercat de Sant Antoni estigui totalment enllestida l’any 2014.