El mosquit tigre és una espècie cada vegada més freqüent a Barcelona. Tota superfície a l’aire lliure on s’acumuli aigua, com un jardí o un pati, es converteix en l’entorn idoni perquè hi creixi i s’hi reprodueixi. Per això l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ofereix un servei de prevenció del mosquit tigre a les llars. Els barcelonins que en gaudeixen s’han triat segons una anàlisi prèvia que té en compte la zona, les desigualtats socials i la quantitat de mosquits de l’indret on es viu.

Visita tècnica per aprendre a reduir-ne els focus

L’Esperança rep un equip de l’ASPB a casa seva i el primer que li demanen és respondre una enquesta per valorar quins coneixements té sobre el mosquit tigre. Un cop acabada, els experts inspeccionen el pati, cada planta, arbre o toll d’aigua que hi troben. Detecten que la veïna té un plat amb aigua i ella respon que és per als ocells. Primer focus detectat. En aquest cas, li expliquen que cal que canviï l’aigua cada dos o tres dies, així com els plats de base a les plantes, on hi ha més probabilitat de focus de cria. “Aquests sí que s’han de buidar constantment”, apunta un tècnic. Un cop feta la visita, l’Esperança té les pautes exactes per tenir cura del jardí i evitar els mosquits.

El 70 % de l’activitat del mosquit tigre es concentra en cases privades

La importància de donar als ciutadans les claus per controlar i prevenir les plagues de mosquit tigre rau en el fet que el 70 % de l’activitat de l’espècie es concentra als jardins i patis de propietats privades. A més a més, també cal evitar la cria pels riscos que pot comportar en la possible transmissió de malalties importades. L’any 2022 es va fer una prova pilot per valorar si la mesura era efectiva o no, i es van arribar a visitar un centenar d’habitatges. Enguany, amb el programa en marxa, fins a 400 llars s’han beneficiat de la iniciativa.