La iniciativa, inclosa dins del programa “Temps de barri, temps educatiu compartit”, continua endavant malgrat que la Regidora d’Usos del Temps , que era qui impulsava fins ara l’activitat, hagués quedat suprimida pel pla d’estalvi de l’Ajuntament.