XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "Jo crec que això no té ni cap ni peus. Crec que el senyor Rajoy intenta disminuir la despesa pública que hi ha al país. La reflexió que ha de fer ell és sobre quins ministeris no tenen raó de ser." ARTUR MAS, president de la Generalitat "El que jo demano és que si hi ha d'haver més càrregues és que siguin justes per a tothom. Perquè el que no pot ser és carregar els neulers contra les autonomies i no fer els mateixos esforços equivalents al govern central. Això no és just ni és equitatiu i fins ara tinc la sensació que això ha anat per aquí."

Per això, l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha proposat a Rajoy que reflexioni sobre “quins ministeris no tenen raó de ser” abans de carregar el pes als ajuntaments.

La llei que prepara el Congrés preveu reordenar les competències municipals i vol promoure la fusió de municipis. En el cas dels nuclis de menys de 20.000 habitants, proposa mancomunar serveis o transferir-los a les diputacions.

En la mateixa línia ha parlat el president de la Generalitat. Artur Mas considera que el govern central hauria de fer ajustos equivalents als que demana a les autonomies, i ha dit que “té marge per fer molts més ajustos dels que ha fet”.