A les escoles bressol municipals de gestió directa -la majoria-, les famílies seguiran pagant per l’escolarització 174,8 euros al mes, en 10 mensualitats. Si desitgen accedir al menjador, el preu públic serà de 125,9 euros més al mes. El preu total de l’escolarització i el menjar serà de 300,8 euros per 193 dies de servei. Pel que fa a les de gestió indirecta, el preu públic d’escolarització es mantindrà en els 195,9 euros al mes i 141 euros pel servei d’alimentació. El preu final serà de 336,9 euros per 215 dies de servei. Aquests centres ofereixen serveis de permanència dels nens i nenes entre les 17 i les 19 h, una iniciativa que es mantindrà igual el proper curs.

Les escoles municipals de música de Barcelona i el Conservatori Municipal de Música també mantindran congelats els preus públics. En aquest cas dependrà del tipus de curs o de programa o especialitat musical en què es matriculi l’alumne.

L’Ajuntament té una política de bonificacions dels preus públics per aquelles famílies que presenten majors dificultats econòmiques i socials. D’acord amb la situació personal, les bonificacions poden ser del 90%, 70%, 50% o 30% del preu total de l’escolarització.

A través de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament ofereix a les famílies 95 escoles bressol municipals, amb capacitat per a 7.940 infants; quatre escoles municipals de música, amb capacitat per a unes 2.580 places d’alumnat de totes les edats, incloses també les places dels tallers de música per a nadons i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona, amb capacitat per a 540 places.