La normativa, que s’aprovarà en el ple del dia 5 de febrer, també preveu que es doni prioritat als proveïdors que la utilitzin com a primera llengua. L’Ajuntament oferirà als ciutadans els impresos en la versió catalana, tot i que també es facilitarà en castellà si la persona interessada ho demana.