El govern municipal va anunciar al gener  la intenció de prohibir el consum d’alcohol al carrer. L’objectiu ara és modificar el text a partir de la proposició presentada pel Grup Municipal del PP i aprovada per la Comissió de Presidència.

Ara, la Comissió de Seguiment, formada per tots els grups, analitzarà també quina és l’actuació municipal en les casos de persones que dormen al carrer, per tal de millorar, si cal, l’atenció als col·lectius en risc d’exclusió social.

Des de juny de 2006 fins al desembre de 2011 s’han posat un total de 614.474 denúncies per infraccions de l’ordenança de la convivència, 120.646 l’any 2011.