ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "Són qüestions que han anat sempre per separat. Aquesta és una qüestió que mai s'ha explicat com s'havia d'explicar. Els responsables anteriors a la ciutat ho havien lligat d'una manera artificiosa, però el cert és que les obres anaven per una banda, les del TGV, mentre que les obres de la Sagrera i la connexió dels diferents barris afectats per aquestes obres anava per una altra. Això és el que ara estem intentant resoldre i esperem que ens ensortirem. És un dia molt important per a Barcelona i per a tot el país, perquè el fet de connectar Barcelona amb Girona i la frontera, és una de les velles aspiracions que teníem i, per tant, això s'ha complert, cosa que no vol dir que que no quedin moltes feines pendents per tal de completar el que representa el TGV a Barcelona ciutat."

Vives ha explicat que aquesta era una vella reivindicació per Barcelona. Connectar la ciutat amb Girona i la frontera francesa. Ara bé, pel govern municipal el tema pendent de Barcelona és acabar l’Estació de la Sagrera.