JORDI HEREU, alcalde en funcions "Tot el que sigui utilitzar l'espai públic per debatre i informar, a mi em sembla que és un ús adequat. I en canvi acampar i, per tant, doncs quedar-se amb l'espai públic, d'alguna manera expulsant altres usos, jo crec que això no és adequat. I això és el que aquest moviment ha anat fent i això ho valoro positivament." XAVIER TRIAS, alcalde electe "Jo crec que s'ha d'intentar acabar bé, s'ha d'intentar buscar aquest diàleg. Jo crec que és bona la posició que ha pres la gent del 15-M, de dir que acaben amb això. Jo crec que és molt positiu i que siguin ells mateixos els que han pres aquesta decisió."