RAMON ESPADALER, candidat d'Unió "No hi ha dubte que aquestes són les eleccions més importants d'ençà de la recuperació de les nostres institucions d'autogovern. Per tant jo desitjo i crido a la gent perquè hi siguin amb molta alta participació."