El president de la Generalitat ha volgut deixar ben clar des de l'inici que aquest ple no ha de ser una lluita de partits sinó un debat per mirar de trobar una sortida conjunta a la crisi i ha estès la mà a l'oposició. JOSÉ MONTILLA, president de la Generalitat "Si entrem en la brega parlamentaria de guanyadors i perdedors, només perdrà la societat catalana. Jo els proposo fer-ho d'una altra manera. A la manera de com fem les coses a Catalunya. Entre tots, units i treballant amb objectius i cercant resultats." Montilla ha fet un repàs de la situació econòmica i ha insistit en la necessitat de fer reformes estructurals consensuades també amb els agents socials. El lider del l'oposició li ha recriminat que comparegués sense reconèixer els seus errors i que ho fes a sis mesos vista de les eleccions. Tot i així, s'ha mostrat disposat a arribar a acords, però amb límits. ARTUR MAS, CiU "Convergència i Unió te un esperit positiu. Ara, a sis mesos d'unes eleccions i d'un govern que ha portat el país on l'ha portat, i que nosaltres sóm critics amb com vostès han actuat, comprendrà que xecs en blanc ni un i contractes d'adhesió sobre el que ha fet el govern tripartit, tampoc. Perquè no ens sentim corresposables del que s'ha fet." Convergència ha enumerat els àmbits en què estarien disposats a negociar, com la moderació fiscal o les politiques d'austeritat, però ha afegit que cal fer més pressió a Madrid. ARTUR MAS "El PSC està disposat a fer una estratègia catalana a Madrid perquè junts poguem sentir una veu catalana des del punt de vista de la recuperació econòmica i influir decisivament? I per tant, a arriscar? Perquè qui no arrisca, senyor President, no pisca. Està disposat a fer-ho això?" Abans d'aquest enfrontament, Montilla, però, també ha deixat entreveure el final de la crisi. JOSÉ MONTILLA, president de la Generalitat "S'albira la recuperació per als propers mesos. El pitjor ha quedat enrere, però davant nostre hi ha molt camí per fer i per fer-lo caldrà sacrificis per part de tots. Però hi ha raons per confiar una vegada més en les nostres fortaleses. La base de la nostra economia, la indústria, ja està rebent els primers senyals positius." Montilla ha anunciat també que convocarà tots els partits a una cimera del Pacte Estratègic juntament amb els agents socials per mirar de trobar una solució global a la crisi.