XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "Volem posar en marxa també un Smart City Campus a Barcelona, un nou espai d'innovació urbana que aglutinarà empreses i institucions, universitats i centres tecnològics. Jo crec que això són les proves del nostre compromís, un compromís clar envers les "smart cities"."

L’Smart City Campus concentrarà empreses, universitats, institucions i centres tecnològics que desenvolupin aquest àmbit de l’urbanisme. Segons l’Ajuntament, una possible ubicació seria el districte tecnològic 22@.

Les “smart cities” es basen a gestionar més eficientment els recursos i aprofitar les noves tecnologies per donar més serveis als ciutadans. Dues de les propostes que Xavier Trias vol aplicar a Barcelona en aquest sentit és l’autosuficiència energètica dels nous edificis i la implantació dels vehicles elèctrics.