L’Ajuntament de Barcelona ha comprat quatre edificis d’habitatges a l’Eixample amb 67 pisos i set locals comercials. Les finques s’han adquirit fent ús del dret de tanteig i retracte i passaran a formar part del parc d’habitatge públic de Barcelona. La majoria dels pisos estan habitats i el consistori subrogarà els contractes de lloguer als inquilins. En els que estan buits, 24 en total, es faran els tràmits per adjudicar-los en règim de lloguer social.

La inversió per comprar les finques és de 19,7 M €, als quals s’han d’afegir 1,9 milions més per a la rehabilitació d’alguns pisos i zones comunes. En total, 21,6 M € que, segons el consistori, representa un estalvi entre un 31 i 38 % per sota del preu de mercat tenint en compte el cost del metre quadrat en operacions de venda a la zona el 2020. L’actuació vol evitar l’expulsió de veïns amb processos de gentrificació i especulació immobiliària. L’Ajuntament havia intervingut en alguna de les finques en aquest sentit.

És una estratègia que ens permet aturar hipotètiques i molt probables operacions especulatives. I protegir els llogaters que ja estan vivint en aquests edificis
Lucía Martín, regidora d’Habitatge
Un dels edificis comprats al barri de Sant Antoni

On s’han comprat els edificis?

  • Floridablanca (Sant Antoni). Edifici amb 18 pisos (un de buit) i un local. Es garantirà la protecció de les 17 famílies que hi viuen. Nou pisos ja estaven cedits a la borsa de lloguer municipal. La compra i la rehabilitació puja a 5,2 M € amb un estalvi del 31 % en el preu de mercat.
  • Comte Borrell (Sant Antoni). Finca amb 12 habitatges (nou de buits) i dos locals. L’Ajuntament va intervenir en l’edifici per un pis turístic sense llicència i va fer mediació en contracte des lloguer que no es renovaven. La compra i la rehabilitació costarà 2,6 M €, un 38 % menys que el preu de mercat.
  • Calàbria (Nova Esquerra de l’Eixample). Edifici amb 14 pisos (dos de buits) i dos locals comercials en funcionament. La inversió per comprar i rehabilitar alguns pisos és de 4,8 M €, fet que suposa un estalvi del 36 %.
  • Balmes (Dreta de l’Eixample). Finca amb 23 habitatges, 12 dels quals estan buits. Es garantirà la continuïtat de les 11 famílies que hi viuen. Entre els anys 2014 i 2018, l’Ajuntament va incoar 22 expedients per pisos turístics il·legals en aquest edifici. La compra i la rehabilitació puja a 8,3 M €, quantitat un 37 % per sota del preu de mercat.
Barcelona impulsa la construcció d’habitatge públic

Mil pisos comprats des del 2016

Les quatre finques de l’Eixample eleven fins a 958 els habitatges que l’Ajuntament de Barcelona ha comprat des del 2016. D’aquests, n’hi ha 120 pendents de rehabilitar. En el mandat anterior (2015-2019) es van adquirir 706 pisos (525 en 22 finques senceres), una xifra que multiplicava per quatre les compres del mandat 2011-2015. Amb la declaració de Barcelona com a zona de tanteig i retracte, a finals del 2018, s’ha reforçat la compra d’habitatges. En aquest mandat, s’han adquirit 252 pisos més (158 en vuit edificis sencers).