Barcelona tindrà contenidors nous a partir del març. Els models que s’estrenaran tenen tres novetats principals: seran més baixos, de diferents mides i tindran boques adaptades al residu que s’hi llença. En tot cas, el disseny està pensat perquè sigui més flexible i adaptable a cada barri, segons les seves característiques. Aquests canvis formen part del nou contracte de neteja i recollida de residus.

Més baixos, per seguretat

Una de les característiques més destacables dels models de contenidors nous és que seran més baixos. L’objectiu és millorar la visibilitat dels vianants i que, per tant, siguin més segurs.

Adaptables a cada barri amb diferents mides

També tindran diferents mides. Això és així perquè, segons expliquen, els contenidors estan dissenyats per adaptar-se a la morfologia de cada territori. És a dir, no seran iguals els contenidors als carrers més amples de l’Eixample que els que se situïn en un carrer estret de Nou Barris, per exemple.

Boques calibrades segons el residu que s’hi llença

Les boques dels contenidors estaran calibrades al residu que s’hi llença. A més, els contenidors d’orgànica tindran mecanismes associats a l’obertura i tancament de les tapes i estaran preparats per introduir sistemes d’identificació d’usuaris. Tot amb l’objectiu d’apropar i facilitar el procés de canvi cap a sistemes individualitzats de recollida a la ciutat.

Nova distribució i un 25 % més de contenidors de selectiva

La distribució també serà una novetat a partir del març. Els contenidors de selectiva augmentaran en un 25 % i també en canviarà l’agrupació, ja que es reorganitzaran en illes de contenidors per apropar la fracció orgànica i la resta als altres contenidors de reciclables. Els d’orgànica estaran situats amb la resta de contenidors de selectiva (paper i cartró, plàstic i vidre).

El desplegament d’aquests contenidors nous es farà de manera gradual, fins arribar als 12.600 contenidors, a partir del 7 de març, als districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí. No serà fins al setembre que s’implementaran els 12.600 restants a Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Horta – Guinardó i Nou Barris.