Barcelona té contenidors nous en alguns barris des del març i, a partir del setembre, s’estendran a la resta de districtes de la ciutat pendents. Els models estrenats tenen tres novetats principals: són més baixos, de diferents mides i tenen boques adaptades al residu que s’hi llença. En tot cas, el disseny està pensat perquè sigui més flexible i adaptable a cada barri, segons les seves característiques.

Aquests canvis formen part del nou contracte de neteja i recollida de residus.

Més baixos, per seguretat

Una de les característiques més destacables dels models de contenidors nous és que són més baixos. L’objectiu és millorar la visibilitat dels vianants i que, per tant, siguin més segurs.

Adaptables a cada barri amb diferents mides

També tenen diferents mides. Això és així perquè, segons expliquen, els contenidors estan dissenyats per adaptar-se a la morfologia de cada territori. És a dir, no són iguals els contenidors als carrers més amples de l’Eixample que els que se situen en un carrer estret de Nou Barris, per exemple.

Boques calibrades segons el residu que s’hi llença

Les boques dels contenidors estan calibrades al residu que s’hi llença. A més, els contenidors d’orgànica tenen mecanismes associats a l’obertura i tancament de les tapes i estan preparats per introduir sistemes d’identificació d’usuaris. Tot, amb l’objectiu d’apropar i facilitar el procés de canvi cap a sistemes individualitzats de recollida a la ciutat.

Nova distribució i un 25 % més de contenidors de selectiva

La distribució també és una novetat. Els contenidors de selectiva augmentaran en un 25 % i també en canvia l’agrupació, ja que s’han reorganitzat en illes de contenidors per apropar la fracció orgànica i la resta als altres contenidors de reciclables. Els d’orgànica estan situats amb la resta de contenidors de selectiva (paper i cartró, plàstic i vidre).

El desplegament d’aquests contenidors nous s’ha fet de manera gradual, fins arribar als 12.600 contenidors, des del 7 de març, als districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí. No ha estat fins a aquest setembre que es començaran a implementar els 12.600 restants a Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Horta – Guinardó i Nou Barris.