Aquesta peça és una finestra al procés de muntatge d’una exposició temporal a la Fundació Joan Miró.
Es tracta d’Autogestió, una genealogia de les pràctiques do-it-yourself des dels artistes pioners dels anys seixanta fins a l’actualitat. Comissariada per l’artista Antonio Ortega, la mostra ofereix una selecció personal d’artistes que han incorporat a la seva dinàmica de treball un gir amb el qual apoderar-se i vetllar per l’autoritat del seu propi relat.