A partir del maig, TMB passarà a gestionar directament les línies 80, 81, 82 i 83, dels barris del nord de Nou Barris. Actualment les quatre línies són gestionades per l’empresa privada Sagalés (tot i que la titularitat és de TMB, l’empresa pública responsable del metro i els autobusos urbans de Barcelona). Es dona la circumstància que el contracte amb Sagalés ha finalitzat i que els veïns de Nou Barris han manifestat queixes reiterades per la gestió actual.

Un cop les quatre línies siguin gestionades directament per TMB (que absorbirà tant els autobusos com els treballadors de Sagalés), experimentaran alguns canvis, segons la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, per “millorar-ne la qualitat i homogeneïtzar-les amb la resta de línies urbanes de TMB”. Els canvis són els següents:

  • Línies 80 i 81: Es fusionaran (actualment comparteixen part del recorregut) en la línia 180, entre la Trinitat Nova i Vallbona. La freqüència de pas millorarà dels 60 minuts d’ara als 20.
  • Línia 82: Es convertirà en la línia 182, entre la plaça de la República i Torre Baró. La freqüència de pas millorarà dels 20 minuts actuals als 15.
  • Línia 83: Desapareixerà i, com a alternativa, TMB ampliarà el servei del bus a demanda als sectors de Torre Baró nord, Llerona-Balenyà i Vallbona nord. El bus a demanda passarà a tenir dues unitats, en comptes d’una.
  • A més, també es farà una adequació de la línia 62, per oferir un recorregut més adaptat a la demanda existent.

Els veïns, contents però a l’expectativa

Un dels activistes de Nou Barris més implicats en la mobilitat del districte, Mikel Martínez, ha celebrat que TMB assumeixi la gestió de les quatre línies que fins ara ha gestionat Sagalés. Segons Martínez, el servei actual acumula queixes pel mal estat de la flota i per la freqüència de pas dels autobusos.

En aquest sentit, ha aplaudit que un cop les línies s’integrin completament a la xarxa de TMB, “el marge de millora és molt gran”, alhora que ha expressat algunes inquietuds. Per exemple, ha demanat que l’Ajuntament i TMB consultin les entitats veïnals de cara a l’eliminació de la línia 83 (que serà absorbida pel bus a demanda), i ha exigit que no deixi sense connexió directa el nord de Torre Baró i l’intercanviador de la Trinitat Nova.

Per la seva banda, el regidor de Nou Barris, Xavier Marcé, ha assegurat que fins al maig s’intensificaran les converses amb veïns i entitats per acabar de tancar els serrells de les línies noves i ha sentenciat: “Estem radicalment convençuts que el resultat final serà del tot positiu”.