El districte de les Corts retirarà les pilones del carril bus taxi segregat a l’avinguda de Pedralbes, davant les crítiques que ha rebut perquè dificulta el pas d’ambulàncies a l’Hospital Sant Joan de Déu i complica els accessos a l’Institut Pedralbes. La intenció del districte, segons ha explicat el conseller d’Urbanisme, Carlos Hornedo, a betevé, és mantenir el carril bus però sense els fitons i afegir un altre carril al costat mar de l’avinguda d’Esplugues, davant la inauguració imminent del Pediatric Cancer Center de Barcelona, prevista per a aquest mes de juny.

Pla de mobilitat a llarg termini

Esquerra Republicana va fer un prec en aquest sentit al Consell Plenari de les Corts d’aquest mes de maig, denunciant les “greus afectacions viàries” que causa el carril tant a l’Institut Pedralbes com a l’Hospital Sant Joan de Déu, on les ambulàncies es troben amb “greus problemes” de mobilitat.

El conseller va replicar que ja n’havia parlat amb l’hospital i els centres educatius de la zona i que acceptaven el prec per tal de retirar els fitons. El carril bus es mantindrà perquè és necessari davant la quantitat de busos que hi passen, però es buscaran solucions a l’alta mobilitat de vehicles privats a la zona. En aquest sentit, va informar també que s’han fet contactes amb l’Institut Pedralbes per avaluar amb una enquesta de quina manera hi arriben els alumnes i fer un pla de mobilitat a llarg termini.