L'encariment de la T-10 fa necessari més que mai l'ús de la calculadora. Deixant de banda el bitllet senzill, que només surt a compte als viatgers ocasionals, convé tenir clar l'ús que fa cadascú del transport públic per escollir bé el títol més adequat. D'entrada, tot aquell que faci de mitjana un viatge al dia o menys ha d'optar per la targeta T-10. A partir d'aquí, els números es compliquen. La T-50/30 permet fer 50 viatges en 30 dies. És, per tant, una targeta que surt a compte a tots aquells que van i tornen de la feina en transport públic. En canvi, perquè valgui la pena utilitzar la T-Mes, cal fer encara un ús més intensiu del transport públic. En números rodons, com a mínim dos viatges al dia inclòs el cap de setmana. Cal tenir en compte que tant la 50/30 com la T-Mes són targetes unipersonals. Per a un ús familiar, una bona opció és la 70/30, antigament coneguda com a T-Familiar. Permet fer 70 viatges en 30 dies i és multipersonal, es pot compartir. Si entre diversos membres d'una famíla es fan més de dos viatges al dia és la millor opció. Si ens fixem ara en les targetes que abasten períodes més llargs, la T-Trimestre és ideal per a aquells que van molt en tranport públic, que fan uns dos viatges al dia. És preferible comprar una T-Trimestre que tres T-Mes, el seu equivalent. L'estalvi és de 15 euros. Per últim, cal recordar que tant la T-Jove, dirigida als menors de 25 anys, com la T-FM/FN, dirigida a les famíles monoparentals i nombroses, són, si es compleixen els requisits, les targetes que més bé de preu surten. Això sempre que es faci un ús mínimament freqüent del transport públic.