màquina bitllets metro

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha confirmat que tots els títols de transport continuaran sent els mateixos que durant el 2022 i que se’n mantindrà el preu. És per això que gairebé tots els títols integrats adquirits el 2022 allargaran la seva validesa fins al 31 de desembre del 2023. Només hi haurà una excepció, la T-Casual, que ha quedat exclosa de la bonificació de preus.

D’aquesta manera, els títols de la T-Casual comprats abans del 31 de desembre del 2022 caducaran el 15 de gener del 2023, tal com havia anunciat l’ATM. En el cas de la T-Verda i la T-16 mantindran la data de caducitat pròpia de cada títol.

Només es podrà bescanviar la T-Casual

Com els títols adquirits el 2022 es poden utilitzar normalment fins al desembre del 2023, no se n’efectuaran bescanvis. En el cas del títol T-Casual es podran bescanviar els no estrenats, per títols del mateix tipus, abonant si s’escau la diferència de preu que correspongui.

Aquests bescanvis es podran fer fins al 31 de març del 2023.