Les autopistes del Garraf, els túnels de Vallvidrera i l’eix del Llobregat no estan gestionades per les operadores del grup Abertis, així que no es veuen afectades per la protesta ni són gratuïtes en aquestes franges horàries. A partir de les 13 h  s’ha tornat a cobrar el peatge a totes les autopistes.