A ningú no li agrada trobar-se una multa a l'eixugaparabrisa però hi ha qui, segons denuncien els vigilants d'àrea, perd els papers. Les agressions cap a aquests treballadors, ja siguin verbals o físiques, es produeixen, asseguren, pràcticament, a diari. "Aquestes agressions cada vegada són més greus. Algunes gairebé han fregat la tragèdia. Hem tingut companys que els han disparat balins, un altre que ha estat una setmana a l'hospital." Un estudi tècnic, al qual ha pogut accedir la síndica, posa xifres a aquestes agressions. El 2014, per exemple, n'hi va haver 134. Això vol dir que el 41 % dels treballadors en van notificar alguna. A causa d'aquesta situació el comitè d'empresa dels vigilants d'àrea, que pertanyen a B:SM, s'ha adreçat a la síndica de greuges de Barcelona. Volen que els ajudi a assolir el reconeixement d'agents de l'autoritat. La síndica ho considera convenient ja que, diu, fan una tasca pública similar, per exemple, a la dels interventors del transport públic. "Aleshores les denúncies que es rebessin per aquests fets anirien per via penal, serien més greus. I això podria ser una barrera perquè no s'arribessin a produir aquestes agressions." Perquè esdevinguin agents de l'autoritat cal que una llei ho dictamini. Per això, a l'informe, la síndica insta l'Ajuntament que pressioni el govern de la Generalitat perquè s'inclogui a la Carta Municipal aquest reconeixement per als vigilants d'àrea.

Maria Assumpció Vilà considera que la tasca dels vigilants de les zones verda i blava és similar a la d’altres col·lectius professionals, com alguns de seguretat privada o el personal interventor de TMB, que sí que estan considerats agents de l’autoritat. Vilà recorda que les sancions per agredir un agent de l’autoritat són més altes i, per tant, creu que atorgar-los aquest reconeixement servirà per frenar les agressions.

Per això Vilà demana a l’Ajuntament que elabori un informe jurídic per valorar la possibilitat d’incorporar a la Carta Municipal el reconeixement d’agent de l’autoritat per als vigilants d’aparcament. També creu que haurien d’estar considerats treballadors públics i reclama al consistori que formuli una consulta a la Direcció General de la Funció Pública de la Generalitat per tal d’estudiar aquesta possibilitat.

La síndica ha dut a terme aquest informe arran d’una queixa del sindicat CCOO per l’elevat nombre d’agressions que pateix aquest col·lectiu.