MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, síndica de greuges "Si realment s'han d'aplicar aquestes tarifes, que es tinguin en compte aquests col·lectius desafavorits que estan amb una vulnerabilitat econòmica tremenda. Si partíssim de xifres, persones que estan cobrant el sou mínim, aquest augment els pot comportar uns 40 o 50 euros mensuals."

La síndica proposa la creació d’una targeta de transport especial per a les persones amb menys recursos, com aquelles que no tenen un sou mínim o que cobren una pensió no contributiva o el PIRMI.

Vilà considera que l’augment de les tarifes és històrica i molt exagerada, i la pujada de la T-10 i del bitllet senzill “fomentarà les desigualtats socials” perquè toca directament la butxaca de les famílies i suposarà un desequilibri en el pressupost familiar. A més, Vilà adverteix que aquest canvi pot propiciar que la gent es coli al transport públic. La defensora dels drets dels ciutadans opina que el transport públic sempre serà deficitari, però que tot i això és un servei essencial per a la ciutadania.