De la reducció, se'n salva finalment el servei de metro nocturn del cap de setmana, una opció que fan servir una mitjana de 86.000 barcelonins cada dissabte. El que ja no es farà aquest 2012 és mantenir la prolongació de servei de metro nocturn per a partits de futbol o concerts. No és l'únic reajustament que afecta el metro. També s'augmenta el temps d'espera en 35 segons en diumenge i festius a la majoria de línies i en 18 segons durant les hores de menys demanda els dies feiners. Pel que fa a la xarxa d'autobusos, s'eliminen durant els caps de setmana 20 línies del Bus de barri en les quals la demanda baixa entre un 70 i un 90% respecte als dies feiners. Això passa a tots els autobusos de barri menys a la Línia 111, que va al Tibidabo i la 116 que va a la Salut. També se supimeixen quatre línies perquè hi ha alternatives de transport, és el cas de la 31, que coincideix amb la 32; la 105, la que va a la Terminal 2 de l'aeroport o la 158, que fa el mateix recorregut que el Trambaix. I així també se suprimirà el servei en aquest cas durant cap de setmana i festius a la línia 58, la 75 i la 91. A més, s'ajusta l'oferta en algunes línies en què havia disminuït la demanda des de 2009. Això es farà per exemple en 14 línies durant els dies feiners i en nou durant els caps de setmana i festius. Tot i aquests ajustos, s'avança aquest any la primera fase de la nova xarxa de bus ràpid. ALBERT RECIO, vicepresident de la FAVB "Bé, la paraula racionalització sempre és un eufemisme per dir retallades i sempre et venen la moto que ho racionalitzen, ho milloren, no passa res. El primer que hem de dir els ciutadans és que quan diuen que no passa res i hi ha una retallada forta t'estan tractant d'imbècil perquè si retallen és que treuen coses. Hem de dir que des del moviment veïnal amb TMB tenim una llarga trajectòria d'una empresa opaca que mai no negocia amb els veïns canvis amb les línies".

Afectacions per als usuaris de metro…

Tot i que es preveu mantenir el servei de metro nocturn, s’augmentaran les freqüències de pas dels combois en 35 segons els diumenges i festius (L1, L2, L3, L4, L5) i en 18 segons els dies feiners de les 1o h a les 17 h (L1, L2, L3 i L5). A més, s’ha acordat no prolongar el servei de metro en nits de concert o partits de futbol.

…i per als d’autobús

Pel que fa a la xarxa d’autobusos, es preveu suprimir definitivament quatre línies urbanes regulars, perquè es considera que hi ha alternatives de transport. És el cas de la 31, que coincideix amb la 32, la 105, la que va a la Terminal 2 de l’aeroport, la 158 que se solapa amb el Trambaix, i la 35. Durant els caps de setmana se n’hi afegiran tres més (58, 75 i 91). Així mateix, els diumenges i festius se suprimiran totes les línies de Bus barri amb excepció de la 111, que va al Tibidabo i la 116, que va a la Salut.

Altres àmbits

També es preveu reduir la despesa en la contractació externa per a neteja o manteniment, així com en publicitat o comunicació i es deixaran d’editar en paper les revistes corporatives o la memòria anual. Pel que fa a les condicions laborals, TMB informa que vol aconseguir “contenció de plantilles, contenció salarial i eficiència en la gestió del personal”. Pel que fa als treballadors que no estan dins del conveni de l’empresa aquest 2012, es mantindrà la reducció salarial aplicada l’any 2010.

FGC suprimeix el servei nocturn de les línies L6 i L7

També amb l’objectiu de retallar la despesa, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya eliminaran el servei nocturn dels dissabtes de les línies L6 i L7. Així, doncs, a partir de 2012 ja no circularan trens urbans de la Lína Vallès entre les 2 h i les 5 h dels dissabtes. Els FGC han analitzat l’oferta i la demanda del servei i els ingressos només cobreixen el 10,22% del cost del servei.