L9 L10 metro barcelona

(ACN)  L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha obert un expedient sancionador contra les empreses Siemens i Comsa per repartir-se concursos públics de les línies L9 i L10 del metro de Barcelona. L’ACCO considera que hi ha “indicis racionals” que les dues empreses proveïdores de senyalització i comunicació van pactar la quantia de les seves ofertes per després dividir-se les adjudicacions de manera igualitària.

“Amb aquest comportament, les decisions empresarials de Siemens i Comsa no s’haurien realitzat de manera independent i autònoma, com exigeix la normativa de la competència, sinó de manera concertada entre si”, ha apuntat l’ACCO.

Vulneració del principi d’igualtats d’oportunitats

En aquest sentit, Competència ha avisat que la lluita contra la col·lusió en la contractació pública “constitueix una prioritat pels seus efectes perniciosos en termes d’eficiència en l’ús dels recursos públics i la vulneració del principi d’igualtat d’oportunitats de les empreses que participen en els concursos públics”.

L’Autoritat Catalana de la Competència ha detallat que les sospites es troben en “licitacions relatives a obres i serveis de disseny, redacció de projectes i execució i/o manteniment dels sistemes de senyalització i/o comunicació, almenys des del 2017“. L’ACCO ha recordat, però, que la incoació d’aquest expedient “no prejutja la seva resolució final”. També ha precisat que el termini màxim per a la instrucció i resolució d’aquest expedient sancionador és de 18 mesos.