La pandèmia va suposar un descens dràstic de la mobilitat i el 2022 ha estat l’any de la recuperació. S’han assolit els 19 milions de desplaçaments diaris, un 13,6 % més que el 2021 a l’Àrea Metropolitana. En el cas de Barcelona els desplaçaments totals es situen en 5.573.280 i això comparat amb les xifres del 2021 són 640.222 desplaçáments més.

Els que més han augmentat són els viatges actius, és a dir, aquells que es fan a peu, en bicicleta i en patinet i també els que es fan en transport públic. És el que indica l‘Enquesta de mobilitat en dia feiner que elabora l’Autoritat Metropolitana del Transport. L’enquesta s’ha fet a 10.100 ciutadans de més de 16 anys.

Mig milió més de desplaçaments diaris en transport públic

L’enquesta assenyala que el transport públic ha registrat mig milió més de desplaçaments respecte al 2021, un 22,4 % més. Pel que fa a les dades de Barcelona ciutat les tendències són semblants, en total els desplaçaments en transport públic han augmentat en 162.755 persones respecte al 2021 i això deixa el marcador final en 1.335.590 usuaris en tot l’any 2022.

Tot i que encara no s’han assolit els nivells d’abans de la pandèmia, la recuperació va en augment. Pel que fa a la mobilitat activa —a peu, en bicicleta i en patinet—, el creixement ha estat d’un 17,6 % respecte al 2021 a l’ATM i trien aquest tipus de modalitat el 50,7 % de la població. En el cas de Barcelona la mobilitat activa encara és més intensa i van apostar per ella al 2022 un total de 3.187.907 barcelonins, un 57,2 % de tota la mobilitat a la ciutat. El mode de transport que més es fa servir és el bus, seguit de prop del metro. Per sota se situen Rodalies i els FGC.

Un 1,2 % d’usuaris nous per la reducció de tarifes

El 55 % de les persones enquestades assegura que la reducció en el preu del transport públic els ha afectat d’alguna manera i un 1,2 % d’ells en són ara usuaris per aquest motiu. Un 8,5 % assegura que ara l’usa més i un 45 % diu que no n’ha modificat l’ús.

Una dada destacada és que han augmentat els abonaments de la T-Usual i han disminuït els usuaris de la T-Casual. A la primavera del 2022 la feien servir un 47,2 % dels viatgers i, en canvi, a la tardor va disminuir fins al 38,9 %.

Menys vehicles privats

Un dels principals motius que han fet reduir l’ús del vehicle privat és l’increment del preu del combustibles. Un 27 % dels enquestats asseguren que això els ha fet modificar els hàbits i d’aquests un 70 % n’ha reduït el seu ús.

Per altra banda, durant el 2022 els desplaçaments per motius personals (per oci i per gestions) van ser els que més van augmentar respecte a l’any passat. Pel que fa als desplaçaments per feina, representen el 17,5 % del total i, tot i que han augmentat, encara es mantenen per sota del 2019. Segons els autors de l’enquesta, això s’explica per les quotes de teletreball: són inferiors a les del 2020 i el 2021, però encara estan per sobre del valor del 2019.