ZBE Barcelona

Professionals de l’àmbit de la qualitat ambiental i de la salut de diverses institucions i associacions científiques, acadèmiques, sanitàries i de salut pública han signat un text conjunt amb relació a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la zona de baixes emissions de Barcelona. Entre els signants hi ha epidemiòlegs com Magda Campins, Antoni Trilla o Pere Godoy, a més d’un centenar de professionals de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. En l’escrit exposen les raons científiques per les quals consideren que la sentència del TSJC lesiona seriosament el dret a la salut i a respirar un aire net de la població de Barcelona i l’àrea metropolitana.

Els signants posen de manifest que la contaminació és un problema greu de salut pública que demana mesures estructurals contundents, permanents i basades en l’evidència científica per protegir la salut de les persones, especialment les més vulnerables. En aquest sentit, conclouen que la ZBE és una intervenció en la direcció correcta, àmpliament acceptada en l’Europa urbana per avançar cap a ciutats més saludables.

La ZBE, una mesura bàsica per millorar la qualitat de l’aire

El centenar de signants del manifest diuen que calen mesures estructurals contundents, permanents i basades en l’evidència científica per reduir la contaminació de l’aire a Barcelona i a l’àrea metropolitana. Més enllà de l’incompliment dels límits legals de la Unió Europea, ens trobem davant d’un problema de salut pública.

L’excés de contaminació de l’aire causa aproximadament 1.000 morts prematures anuals, 110 casos de càncer de pulmó i uns 525 casos anuals d’asma infantil i posen de manifest que en la situació d’emergència climàtica actual encara es fa més urgent la implementació d’intervencions locals i globals.

Així, conclouen, la ZBE és una intervenció en la direcció correcta, una mesura que s’ha adoptat a més de 200 ciutats europees, inclús de manera més exigent i extensa que a Barcelona, i que es considera bàsica per millorar la qualitat de l’aire.