Pas endavant perquè el casc sigui obligatori per conduir patinets elèctric a Barcelona. L’Ajuntament de ja ha iniciat els tràmits per fer modificar l’actual Ordenança de circulació de vianants i vehicles i adaptar-la a la normativa estatal. La previsió és que l’obligatorietat entri en vigor a partir del mes d’abril d’aquest 2023.

El text inicia ara la tramitació a la Comissió de Govern i, després, passarà per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat per a la seva aprovació inicial. El més probable és que això passi cap al mes de febrer. Després, estarà 30 dies en exposició pública.

Casc obligatori, però per ara sense multes

De moment, però, no es modificarà el règim sancionador i per tant, no es posaran multes.

Segons l’executiu, l’actual ordenança és de l’any 2017 i, des d’aleshores, la normativa de la DGT ha canviat molt i per això calia adaptar l’ordenança de Barcelona. De fet, a poblacions com Lleida i Girona el casc ja és obligatori, han explicat responsables municipals.

Llums obligatoris per anar amb patinet

La proposta de text també introdueix novetats pel que fa a la il·luminació: els patinets hauran de portar llums al davant i al darrere i també timbre. Pel que fa als patinets que es fan servir per al transport de mercaderies, serà obligatori que portin incorporats indicadors de direcció intermitents. El text actual només especifica que han de tenir elements reflectants.

Baixar del vehicle si hi ha aglomeracions

La normativa també establirà explícitament que els patinets han de ser unipersonals —només hi podrà anar-hi una persona. Pel que fa a la taxa d’alcohol, en el cas dels menors, haurà de ser 0 tant en bicicletes com en patinets.

Una de les novetats destacades és que els conductors hauran de baixar del vehicle quan hi hagi aglomeracions. Els patinets i les bicicletes, d’entrada, tenen prohibit circular per les voreres. Ara bé, s’hi estableixen dues excepcions: s’autoritza la circulació en aquells espais de vianants específicament habilitats —com per exemple el Portal de l’Àngel— i també als menors de 12 anys i els seus acompanyants.

És en aquests últims casos quan hauran de continuar el trajecte a peu si hi ha molta gent i aglomeracions.

L’estacionament dels patinets

En relació amb l’aparcament d’aquests vehicles, només podran estacionar a les zones habilitades per l’Ajuntament, a través d’ancoratges. Serà obligatori lligar-los amb la mateixa alienació del mobiliari urbà i la Guàrdia Urbana podrà retirar-los de la via pública en cas d’incompliment.

La normativa també estableix condicions específiques per als patinets que es fan servir per al repartiment de mercaderies. Per exemple, podran estacionar als espais de càrrega i descàrrega i es podran aturar a les voreres de més de tres metres d’amplada.