transport public concert alejandro sanz barcelona

(ACN) L’Ajuntament de Barcelona, la Fundació BIT Habitat, TMB i Fira de Barcelona han presentat un repte d’innovació per millorar l’eficiència de la xarxa de bus. La convocatòria romandrà oberta durant un mes i està dirigida a empreses, “start-ups”, universitats, centres de recerca, centres tecnològics, associacions i fundacions. L’objectiu és millorar l’experiència de les persones usuàries i optimitzar els temps de desplaçament en autobús.

Els projectes hauran d’incorporar mesures que optimitzin els temps de desplaçament, ja sigui incidint en la velocitat comercial, en els temps d’encotxament i desencotxament, la reducció dels temps de transbordament, entre d’altres; així com millores als mateixos busos com a la resta de la infraestructura que forma la xarxa, relacionades amb l’accessibilitat, la seguretat, els canals d’informació i atenció.

Un comitè d’experts valorarà la qualitat tècnica dels treballs presentats i escollirà les solucions guanyadores que es podrien aplicar durant aquest mateix any.

1.087 milions de viatges: rècord al transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona el 2023
El nombre de trajectes supera en un 2,8 % les dades del 2019 i en un 17 % les del 2022

Concurs internacional de fins a 200.000 euros

El concurs fet internacionalment té una dotació econòmica màxima de 200.000 euros, que suposarà com a màxim el 80 % de l’import total de la solució proposada, amb un màxim de 100.000 euros per projecte. Els premiats participaran en la propera edició de Tomorrow Mobility, que tindrà lloc al novembre, conjuntament amb Smart City Expo World Congres, al recinte firal de Gran Via.

El temps d’execució de les propostes escollides haurà de ser de 18 mesos, termini en què s’inclou una fase de prova pilot d’almenys sis mesos en un entorn real i que ha de permetre l’avaluació dels resultats i validació de la solució.

Així mateix, hauran d’aconseguir resultats quantificables i perdurables en el temps pel que fa a la millora, tant del servei com de l’experiència de l’usuari.