Les obres de reurbanització del carrer de Balmes entre Aragó i Gran Via van començar a principis de febrer i s’allargaran fins a finals d’any. La que ha començat aquest cap de setmana és la segona de cinc fases. Ahir i avui, mentre s’hi instal·lava la nova senyalització d’obres, la circulació del carrer de Balmes ha estat totalment tallada a estones.

L’objectiu final de tota aquesta remodelació és ampliar les voreres de 2,5 a 4,6 metres, reduint un carril de circulació. Per tant, un cop s’acabin les obres, hi quedaran tres carrils per a vehicles privats i un de destinat a taxis i autobusos.

El pressupost per remodelar tot el tram és d’1,9 milions d’euros, que serviran per millorar els col·lectors i les canalitzacions subterrànies, tot fent-hi passar també la xarxa de fibra òptica; per renovar més de 10.000 metres quadrats de paviment (entre calçada i voreres); per instal·lar-hi nou enllumenat LED i senyalització; nous arbres, amb reg automàtic i millors embornals.

Aquesta reforma és una de les actuacions del Pla de millora integral, que fins a 2015, preveu actuar en 65 carrers i 13 parcs de la ciutat. El carrer de Balmes fa anys que està en procés de reforma i ampliació de les voreres. El primer tram que es va començar a reurbanitzar, l’any 2010, va ser el comprès entre la Diagonal i Aragó. Les obres van trigar un any a acabar i hi van deixar un carril menys de circulació de vehicles. Durant el darrer any s’ha remodelat també el tram superior del carrer, entre la plaça de Molina i la Diagonal.