Semàfors fora de servei i una cruïlla per gestionar. És la pràctica a la qual han hagut de fer front aquests aspirants a policia local. "Fes el canvi, abaixa el braç i canvia de posició." A banda d'avaluar els moviments necessaris per regular i ordenar el trànsit, els formadors també observen l'autocontrol dels alumnes i com superen la pressió d'estar a peu de carrer. JOAQUIM GÓMEZ, sotsinspector i cap operatiu de l'Eixample "Es troben en situacions reals, que tenen una autoritat, aixequen el braç i s'aturen els vehicles." La Marta vol ser agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Per ella el més complicat és... MARTA CRUELLS, alumna "El fet de controlar ben bé tot el que és l'ordenació i regulació del trànsit, i gestionar tot el flux de vehicles i saber tallar-lo en el moment idoni." El curs de formació bàsica per a policies també està adreçat a formar agents d'altres municipis com Esplugues i l'Hospitalet. DANIEL LÓPEZ, alumne "Un fet destacat és que com que jo sóc d'un altre municipi, no sóc de Barcelona, m'ha costat controlar les fases de pujada i de baixada." Al juliol acabaran el curs i després iniciaran les pràctiques als cossos respectius. Un cop superades, la teresiana (la gorra que porten quan són alumnes) es podrà substituir per l'uniforme oficial d'agent.

Semàfors fora de servei i una cruïlla per gestionar. És la pràctica a la qual fan front els aspirants a policies locals i mossos d’esquadra del curs de formació bàsica per a policies de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Són les 11 del matí i, un a un, els alumnes se situen a l’encreuament de Consell de Cent amb Sicília per ordenar el trànsit. Conductors, no patiu. Van acompanyats d’un formador.

A banda d’avaluar els moviments necessaris per regular la situació viària, sincronitzar els senyals dels braços i fer sonar el xiulet, els monitors també observen l’autocontrol dels alumnes i com superen la pressió d’estar a peu de carrer. “Aconseguim ensenyar tot allò que no es pot veure en una classe, és a dir, les situacions reals”, explica Joaquim Gómez, sotsinspector i cap operatiu del districte de l’Eixample.

El curs està adreçat a formar agents de policia local tant de Barcelona com altres municipis com Esplugues, Terrassa i l’Hospitalet. Aquesta és la 27a edició i la promoció és de 181 alumnes. Al juliol acabaran el curs i després iniciaran un període de pràctiques als cossos respectius. Un cop superades, aquests alumnes ja podran substituir la gorra que porten de pràctiques, anomenada teresiana, per la de l’uniforme oficial d’agent.