Els pròxims dies s’alliberaran a la serra de Tramuntana 57 exemplars de ferreret, una espècie d’amfibi endèmica de Mallorca sobre la qual el Zoo manté un programa de conservació amb l’objectiu de repoblar l’àrea d’on havien desaparegut. 

El Zoo de Barcelona va iniciar el projecte de conservació del ferreret el 1993, i des de llavors n’han nascut a les seves instal·lacions més de 1.500 exemplars, el 95 % dels quals han estat lliurats a les autoritats mallorquines per reintroduir-los. 

Aquestes dades mostren l’èxit del projecte, que tal com ha recordat Sito Alarcon, director del Zoo, ha aconseguit que “d’una espècie que es considerava extinta i de la qual només es tenia registre fòssil, avui en dia n’hi hagi poblacions estabilitzades al seu hàbitat natural”.

Una espècie endèmica en perill d’extinció

Els 57 ferrerets s’han traslladat a l’illa després d’haver estat sotmesos als tractaments sanitaris que es realitzen sempre que es reintrodueix un amfibi al seu medi natural: una desparasitació de grup i les proves del ranavirus i de la quitridiomicosis.

A més, enguany la conselleria ha entregat al Zoo 24 exemplars més de ferreret recollits als diferents torrents del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana per renovar la població reproductora establerta al Zoo de Barcelona.

El darrer recompte anual de ferrerets, del 2020, ha finalitzat amb un total de 30.787 larves. La població mostra una tendència a l’alça amb variacions provocades per factors meteorològics o per la presència de depredadors, entre d’altres.