Protecció Civil va activar el protocol per nivells alts de contaminació PM10 el dimarts 23 de febrer. Tres dies després va activar l’avís preventiu de contaminació per PM10 i aquest dissabte es va tornar a declarar un episodi de contaminació. Un epidosi que s’ha tancat definitivament aquest dilluns.

En total han estat 12 dies consecutius amb activació d’avisos per mala qualitat de l’aire a tot Catalunya.

Mai abans no s’havien acumulat tants dies seguits amb aquest nivell d’alerta ambiental. Per trobar un episodi també molt llarg de mala qualitat de l’aire (però no tant com el d’aquestes setmanes), hem de retrocedir fins al període comprès entre el 28 de setembre al 6 d’octubre del 2011, amb vuit dies consecutius.

El motiu pel qual es manté el protocol activat encara és la pols en suspensió que ens segueix arribant, procedent del nord d’Àfrica.

Quines mesures preveu el protocol?

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha escrit un informe relatiu als nivells de partícules PM10 enregistrats a Catalunya entre el 19 de febrer i el 5 de març del 2021 i posa de manifest que es mantenen encara les condicions necessàries per mantenir-lo activat. Aquestes condiciones són:

  • La mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dia d’ahir va ser superiors al valor de 50 µg/m³ en sis estacions de mesura de les estacions integrades a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). També destaca que dos d’aquests punts de mesurament formen part de la zona de protecció especial (ZPE).
  • La previsió a 24 hores vista indica que els nivells de PM10 es mantindran elevats i es podria superar novament el valor diari de 50 μg/m³ durant aquest divendres 5 de març, donat que es preveu que la intrusió de pols
    africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran encara.

El valor límit diari per a la protecció de la salut humana respecte al contaminant PM10 definit al Reial decret 102/2011, de 28 de gener, estableix que no es pot superar el valor de 50 µg/m3 en mitjana diària més de 35 vegades en un any. La darrera vegada que es va activar l’avís preventiu de contaminació per PM10 va ser el 15 al 16 de desembre del 2020, malgrat que entre ambdós episodis, concretament el 7 de febrer d’aquest 2021, vam tenir una entrada de pols que va durar poques hores, però va deixar imatges espectaculars a totes les comarques.