Comparació d'un dia amb intrusió sahariana amb un dia sense intrusió.

La pols que ens arriba aquests dies és sorra dels deserts. Aquest dimarts encara està vigent l’avís preventiu de contaminació per PM10.

La sorra que arriba fins a Barcelona bàsicament procedeix del desert del Sàhara i arriba impulsada per vents del sud, que la transporten fins a Europa.

Ernest Werner, director tècnic del Dust Forescast Center, el centre regional de predicció de tempestes de pols al nord d’Àfrica, Europa i l’Orient Mitjà, ha assegurat en una entrevista al ‘btv notícies vespre’ que aquesta pols té molts efectes beneficiosos, com el de fertilitzar llocs molt llunyans com, fins i tot, la conca de l’Amazones, travessant tot l’Atlàntic. Per contra, també té efectes negatius.

L’expert també explica que el desert del Sàhara ha augmentat un 10 % en l’últim segle i això, diu, és una font potencial per tenir més intrusions de pols a casa nostra.

Impactes en la salut de la pols sahariana

Werner explica que és conegut que la pols pot transportar virus i bacteris i que pot arribar a afectar els pulmons. Per aquest motiu, en situacions d’intrusió sahariana, no es recomana fer esport a l’aire lliure, per evitar facilitar respirar aquestes partícules tan petites.

També és cert, segons l’expert, que cal analitzar si la càrrega vírica que transporta la sorra és suficient per desencadenar certes malalties.

En altres zones del planeta sí que s’ha comprovat la relació entre salut i pols dels deserts, com per exemple al Sahel, que delimita amb el desert del Sàhara a la part de la sabana africana. Aquest indret es coneix també com el cinturó de la meningitis, precisament per la gran afluència d’aquesta malaltia en relació amb les tempestes de pols.

Un altre efecte de la pols en la salut de les persones el trobem als Estats Units, amb la coneguda com la febre de la vall, que està provocada per un fong que, barrejat amb la pols dels deserts, és fàcil d’inhalar.