pluja catalunya 7 octubre 2022

Enguany la pluja s’està fent molt cara de veure i la quantitat de precipitació acumulada amb data d’avui és molt menor del que seria esperable.

Encara manquen dos mesos llargs per canviar d’any, de manera que és impossible poder fer una predicció meteorològica de com acabarà el 2022. Pot passar de tot: des que es giri la truita i comencem a tenir situacions de llevant que portin pluja fins que es mantingui l’anticicló a la vora i en bloquegi l’arribada.

Us proposem, doncs, mirar enrere i veure què ha passat al llarg dels 108 anys de dades de l’Observatori Fabra entre els mesos de novembre i desembre per intentar entreveure com podria acabar el còmput anual de pluja d’aquest 2022.

Aquest 2022 al Fabra ja s’han acumulat 256 l/m2

Des que va començar l’any només els mesos de març i agost han acabat sent més plujosos del compte. Aquest octubre està sent molt eixut i de moment només s’han recollit 12 l/m2, ben lluny de la vuitantena llarga que acostuma a caure.

Això ha fet que la quantitat de pluja acumulada fins al moment sigui de tan sols 256 l/m2. Es tracta de poc menys de la meitat del que marca la mitjana fins a finals d’octubre, que és de 515 l/m2.

111 l/m2 entre el novembre i el desembre, de mitjana

Un cop superat el mes d’octubre, els mesos de novembre i desembre se situen en el quart i el setè llocs del rànquing dels mesos més plujosos. La precipitació que, de mitjana, es recull durant els dos darrers mesos de l’any és de 111 l/m2.

Si la recta final del 2022 es comportés seguint la mitjana, vol dir que tancaríem l’any havent recollit 367 l/m2, molt per sota dels 620 l/m2 que marca la mitjana climàtica. Així, el 2022 quedaria dins del podi dels anys més secs de la sèrie de l’Observatori Fabra, però en tercera posició, al darrere del 2021 (328 l/m2) i del 2015 (346 l/m2), però al davant del 1937 (402 l/m2).

Més d’un 75 % de probabilitat que acabem l’any amb menys de 400 l/m2

És molt improbable que el que queda d’any segueixi la mitjana climàtica fil per randa. De manera que el més sensat seria analitzar tots els escenaris possibles a partir del que ha passat en els últims 108 anys.

Des del 1913, el binomi novembre-desembre més eixut va ser el del 1974. Aleshores es va acumular la irrisòria xifra de 4 l/m2. Si es repetís aquest escenari, acabaríem el 2022 havent acumular 260 l/m2.

Si, en canvi, ens fixem en la recta final més plujosa mai mesurada a l’Observatori Fabra, la situació podria ser ben diferent. En cas que es tornessin a acumular els 485 l/m2 dels mesos de novembre i desembre del 1971, el còmput final del 2022 seria de 741 l/m2. Una tongada de pluja tan excepcional com aquesta amagaria la greu sequera que estem vivint.

En qualsevol cas, aquests són els casos extrems. Una situació més probable serien els casos intermedis. Si prenem el valor que separa el 25 % dels binomis novembre-desembre més eixuts respecte de la resta (menys de 60 l/m2) i fem el mateix per al 25 % dels més plujosos (més de 131 l/m2), la quantitat de pluja recollida aquest 2022 podria oscil·lar entre els 315 i els 393 l/m2. En altres paraules, hi ha més d’un 75 % de probabilitat que no s’arribi a la marca dels 400 l/m2.