imatge aèria Barcelona

(ACN) Els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) han continuat la tendència a la baixa durant el 2022. L’informe del Departament d’Acció Climàtica sobre aquest contaminant explica que l’any passat, dels 63 punts de mesurament a Catalunya, només es va incomplir el valor límit anual legislat al punt de l’estació de l’Eixample de Barcelona. Allà el valor va ser de 42 micrograms per metre cúbic, quan el límit està fixat en 40. La resta de valors de referència legislatius establerts, que són el valor límit horari i el llindar d’alerta, no s’han superat enlloc més en tot el període.

La de l’Eixample és una de les tres estacions representatives de les condicions de la qualitat de l’aire a prop del trànsit urbà intens dins l’àrea de Barcelona. A la ciutat de Barcelona hi ha 12 estacions i al conjunt de l’àrea metropolitana, 25.

Fa 12 anys se superaven els límits en 17 punts

El 2010, a 17 d’aquests punts de mesurament de l’àrea de Barcelona (25) i del Vallès – Baix Llobregat (16) es van superar els límits establerts per la normativa. En els anys posteriors, les superacions van anar minvant i el 2020 i el 2021 no se’n van produir, tot i que cal tenir en compte la gran influència de la pandèmia de la covid en el descens del trànsit rodat i de les emissions en general.

Per anar reduint les concentracions d’NO2, la Generalitat i altres administracions fa anys que apliquen mesures. Entre aquestes hi ha el compromís d’implantar zones de baixes emissions en municipis de més de 20.000 habitants el 2025 o la creació de la Taula de Qualitat de l’Aire de Catalunya.