En aquest edifici conviuen el programa funcional i pragmàtic de les consultes i els ambulatoris amb un espai públic de gran llibertat formal. El que podria semblar una contradicció insalvable és en realitat una de les virtuts d’aquesta peça arquitectònica, que possibilita la coexistència en un sol espai d’usos molt diferenciats.