‘La Prosperitat: arrels històriques’

repassa els primers 20 anys de la història del barri. La Mercè Abeyà, membre de l’equip de documentació de la Comissió del Centenari de la Prosperitat, ha investigat sobre els orígens de la Prosperitat. Amb documents i fotografies il·lustra un treball que retorna la memòria d’uns dels barris més lluitadors de Barcelona.

El cooperativisme, les arrels de la Prosperitat

Els primers anys als qual fa referència el llibre estan marcats, entre altres aspectes, per la lluita del veïnat per aconseguir millores al barri. Als inicis hi destaquen dos projectes cooperatius. La Cooperativa de la Habitación Barata i una sucursal de la cooperativa de consum La Confiança Andreuenca configuren una part important de la història lligada al moviment cooperatiu del primer terç del segle passat. “A partir de les dades que teníem, que són de les cases que s’havien construït per part de la Cooperativa de la Habitación Barata, i l’altra dada que teníem, segons la qual havia existit a la Prosperitat una cooperativa de consum, vam anar estirant fils i hem reconstruït la història d’aquestes dues cooperatives.”, explica la Mercè Abeyà, autora del llibre.

La primera, va posar l’any 1919 la primera pedra de les cases del ja desaparegut carrer de la Cooperació. La segona és una sucursal de la Confiança Andreuenca que s’estableix a la Prosperitat l’any 1932. El llibre parla també dels primers documents en què surten els noms dels carrers i del primer text en què no es parla dels terrenys de Can Dragó i on ja se cita el nom de Prosperitat. A més, explica com l’especulació va afectar tota la zona.

Una part de la història recopilada

La Comissió del Centenari de la Prosperitat va començar a treballar fa més de tres anys en diferents equips. Un es va dedicar a la recerca de documentació amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la història i vida del barri per poder donar-lo a conèixer als veïns. L’equip de documentació va aconseguir prop de 250 documents que fan referència als cent anys d’història de la Prosperitat. Fins ara han fet tallers de memòria històrica, exposicions, i ara acaben de publicar el primer llibre de la col·lecció “La Prosperitat”.