L’Ajuntament i les associacions de veïns de Sant Martí a l’entorn de la Gran Via van engegar una comissió pel manteniment dels tres quilòmetres de carrer que transcorren pel districte. Es va crear el 2006 però no s’ha reunit cap cop. ANTONI SANTOS, plataforma Nord-est Sant Martí “No ha funcionat. Pensem que hi ha una irresponsabilitat per part de l’Ajuntament per no voler activar el seu funcionament i els resultats és una mica el que estem patint i s’està visualitzant aquí.” Denuncien que hi ha sectors abandonats, fonts ornamentals que no funcionen. Com tampoc no ho fa la recollida pneumàtica del barri de la Pau. A més, diuen, s’haurien de renovar les voreres, canviar el paviment per un de sonoreductor i netejar els vidres aïllants. Demanen un replantejament de les diverses zones d’estada pels veïns. “Pensem en pipicans, zones de joc no només infantils, pensem en altres espais que en aquella època no es van preveure i que els considerem necessaris.” Han fet arribar la proposta a l’Ajuntament que veu amb bons ulls reactivar la comissió pel manteniment de la Gran Via. MARC ANDREU, conseller tècnic de Sant Martí “Si demaneu una comissió perquè hem de treballar per millorar el que sigui doncs, evidentment cap problema, al contrari.” El primer punt que plantejaran els veïns és que es faci un pla de xoc per posar al dia el carrer.

La comissió de seguiment per al manteniment de la Gran Via de les Corts Catalanes al seu pas per Sant Martí no s’ha reunit cap cop des que es va posar en marxa, fa 10 anys. Ara les cinc associacions de veïns de la zona que hi havien de participar demanen a l’Ajuntament que la reactivi perquè, adverteixen, el carrer necessita una posada a punt urgent i un replantejament dels espais.

Les associacions veïnals del districte de Sant Martí al voltant de la Gran Via denuncien el mal estat en què, asseguren, es troba el carrer. Expliquen que hi ha àrees abandonades amb un disseny obsolet i poc pràctic. També reclamen que es replantegin els espais per satisfer les necessitats actuals dels veïns. Per exemple, proposen que s’hi instal·lin pipicans i zones esportives. A més, adverteixen que hi falta manteniment. Asseguren que la recollida pneumàtica no funciona correctament en el tram corresponent al barri de la Pau. Afegeixen que se n’han de renovar les voreres i l’asfalt, que s’hauria de canviar per un de sonoreductor, a banda de netejar els vidres de les pantalles que aïllen acústicament el trànsit.

Per tot això volen reactivar la comissió de seguiment per al manteniment de la Gran Via, que es va crear l’any 2006 i que no s’ha tornat a reunir des d’aleshores. La integraven les associacions de veïns de Sant Martí de Provençals, la Palmera, Paraguai-Perú, Gran Via – Paraguai i la Pau, representants veïnals dels diferents barris i sectors que hi ha al llarg dels prop de tres quilòmetres del carrer que travessen el districte de Sant Martí. Han proposat a l’Ajuntament recuperar aquest instrument per treballar les millores a l’avinguda amb la idea que es faci un pla de xoc de forma immediata. En una primera instància, el consistori els ha dit que està disposat a treballar amb ells per posar al dia la Gran Via. Ara esperen que els citin en breu per fer una primera trobada.