Entre aquesta fotografia en blanc i negre i aquesta altra han passat 25 anys, el temps que fa que funciona el Centre Ocupacional Sínia. Alguns moments viscuts durant aquest quart de segle es mostren a l'exposició "De cap a peus". VALLE GRANDE, directora del Centre Ocupacional Sínia "Algunes són nostres, algunes són d'estudiants de fotografia, altres són de fotògrafs professionals i no estan ordenades ni cronològicament ni potser no són les més representatives. Sobretot, preval la persona." També hi ha 25 paraules escollides que representen els valors i fites que Sínia treballa. A través d'aquests mots l'entitat ha volgut saber quina imatge tenen de la seva tasca des de fora del centre. VALLE GRANDE, directora del Centre Ocupacional Sínia "Hem demanat a 25 persones que escrivissin una frase, un petit text pensant en nosaltres, els hem donat una paraula i els hem dit que pensessin en nosaltres, en aquest temps. I ens feia il·lusió tenir la mirada de l'altre." La mostra s'ha concebut com un recull d'imatges i paraules que defineixen la tasca del Centre Ocupacional Sínia que, des dels inicis, treballa per millorar les condicions de vida de les persones amb una discapacitat física superior al 65 per cent.

El Centre Cívic Pati Llimona acull l’exposició “De cap a peus”, una mostra feta amb instantànies que expliquen alguns moments del Centre Ocupacional Sínia durant el seu quart de segle de vida. En la mostra també són importants les paraules ja que representen tant els valors com els objectius de l’entitat. L’objectiu de Sínia és millorar i motivar les capacitats dels usuaris, que han de ser majors d’edat i tenir una discapacitat física superior al 65 per cent. La majoria provenen de centres de formació especials o són derivats pels serveis públics.