Aquestes eines que es duien al cinturó són balances que servien per pesar els residus que es portaven al drapaire. Tenen més de mig segle i eren part del material de treball de l’avi del Llorenç Vitalla, el drapaire del barri. Aquell negoci s’ha transformat en el Punt Verd Tabuenca i ara volen aprofitar els coneixements de tants anys per fer activitats, exposicions i xerrades. LLORENÇ VITALLA, Punt Verd Tabuenca “Les llicències de carretilla que es veuen aquí de recollir per diferents botigues del barri fa molts i molts anys quan es feia tot manualment i ara on estem amb la maquinària, amb el tipus de servei que es fa, la classificació de molts més residus que hem generat.” Fa temps que des del punt verd s’ofereixen activitats, sobretot per Nadal i per la Festa Major de Gràcia. Però, ara, demanen més recursos a l’Administració per poder tirar endavant un projecte d’aula ambiental a la Vila de Gràcia. LLORENÇ VITALLA, Punt Verd Tabuenca “És una sala polivalent on podem diversificar tot allò relacionat amb el medi ambient. Això, hauria d’estar al dia i funcionant, perquè ens falta molta informació, perquè tot es va renovant.” De moment, l’espai final del Punt Verd Tabuenca està en espera de convertir-se en un lloc referent del medi ambient i el reciclatge del barri.

A la part annexa del punt verd, hi ha un espai condicionat per fer-hi activitats, xerrades o exposicions. De fet, fa temps que se li dóna aquest ús sobretot per la Festa Major de Gràcia i per Nadal. Però des del Punt Verd Tabuenca consideren que es podria treure molt més profit d’aquest espai. Creuen que es podria convertir en una aula ambiental amb un projecte que incorporés tota la temàtica de reciclatge que ja ofereix l’activitat del punt verd i s’ampliés amb tot allò relacionat amb el medi ambient.

Però asseguren que per fer-ho necessiten recursos econòmics que els permetin tirar endavant la iniciativa. Ara, a més, l’espai s’ha dotat d’eines del passat per entendre com es treballava quan aquest punt verd era una draperia. Hi ha des de la porta d’entrada, que ara fa la funció de taula per a les activitats, les balances per pesar els sacs de residus, fins a la màquina d’empaquetar cartró i roba, i també s’hi incorporaran fotografies i documentació.

En l’últim plenari de Gràcia abans de l’estiu, el Grup Municipal de CiU va portar aquesta petició de la creació d’una aula ambiental al Punt Verd Tabuenca, ara esperen que hi hagi una resposta favorable i que aquesta antiga draperia sigui un referent ambiental per al barri.