Aquestes casetes, de només dues plantes i totes iguals, són el testimoni del procés d'urbanització que es va viure al barri de les Corts a principis del segle XX. Configuren el passatge de Tubella, que es va construir el 1925. Era el moment en què s'estava industrialitzant el barri i el propietari dels terrenys va veure l'oportunitat de fer-hi negoci. LLUÍS BOU, historiador “Evidentment va tenir èxit, es van vendre aquestes cases, i sobretot es van vendre a gent, a treballadors qualificats de tot un seguit d'empreses que es començaven a instal·lar tant a Sants com aquí a les Corts.” Van tenir molt d'èxit i de seguida es va decidir modificar el projecte original per tal de poder-hi fer més habitatges. Així doncs, les casetes en lloc de tenir només una planta baixa van tenir també un primer pis. L'aspecte del passatge es va mantenir fins als anys 70. LLUÍS BOU, historiador “Aquí es van començar a vendre alguna d'aquestes cases per construir-hi blocs de pisos. Per sort això es va poder aturar i ara avui dia encara podem veure aquestes casetes, senzilles casetes, que estan a mig camí entre el que és l'estètica modernista i el classicisme.” Algunes no es van poder salvar però les 18 casetes que encara queden ara estan protegides.

El passatge de Tubella, format per casetes de només dues plantes i totes iguals, és el testimoni del procés d’urbanització que es va viure al barri de les Corts a principis del segle XX. Es va construir el 1925, moment en què s’estava industrialitzant el barri. El propietari dels terrenys, en Joan Tubella, va veure l’oportunitat de fer-hi negoci i, per això, va encarregar a l’arquitecte Antoni Pons i Domíngez que dissenyés el projecte. Es va voler que totes les cases fossin iguals perquè la construcció es pogués fer ràpidament i es minimitzessin els costos.

En un primer moment es van idear com a cases d’una sola planta, però s’hi van fer uns fonaments exagerats. Veient que la iniciativa tenia èxit i que els fonaments ho permetien es va decidir modificar el projecte per tal que totes les cases tinguessin una planta baixa i un primer pis, de manera que podien duplicar el nombre d’habitatges. L’historiador Lluís Bou explica que els veïns que van adquirir aquests habitatges eren majoritàriament treballadors qualificats de les empreses que en aquells moments s’estaven instal·lant als barris de Sants i de les Corts.

L’aspecte del passatge es va mantenir fins als anys 70, moment en què l’especulació immobiliària també va arribar al barri. Quatre de les 22 cases que hi havia al passatge es van vendre i es van construir dos blocs de pisos. “Per sort això es va poder aturar i ara avui dia encara podem veure aquestes senzilles casetes, que estan a mig camí entre el que és l’estètica modernista i el classicisme”, comenta Bou. Actualment les 18 casetes que encara es conserven al passatge de Tubella estan considerades un bé cultural d’interès local, cosa que els atorga un nivell de protecció que no permet fer grans modificacions a l’aspecte exterior.