“Escolta la zona aquesta de casa meva i tot això... jo les herbes aquestes les trec amb una destral.” Aquest és el moment en què Ramon Riverola, veí de Vallvidrera, ha demanat els tècnics de Parcs i Jardins que no apliqués el glifosat, un herbicida tòxic que l'Ajuntament de Barcelona deixarà d'utilitzar a partir de 2017. Avui estava programat aplicar-lo al carrer de Pelfort. RAMON RIVEROLA, veí de Vallvidrera “Jo tinc un nen petit de cinc anys que juga molt per aquí per les herbes. Perquè han de tirar aquests productes tòxics quan es pot fer amb una aixada? Com tota la vida s'ha fet. I a més quan són quatre herbes.” El glifosat ha estat declarat per l’Organització Mundial de la Salut com a herbicida probablement cancerigen per als humans, tòxic per als animals i que contamina els aqüífers. FABIOLA FERNÁNDEZ, sòcia de la cooperativa de Consum Can Pujades “Ponen esta sustancia, pero ésta se filtra al medio ambiente, se filtra a la tierra, y esto afecta a todos. Entonces, evidentemente estamos en contra. Estamos muy contentos que en el dia de hoy no se haya aplicado.” Des de l'Associació de Veïns Mont d'Orsà de Vallvidrera han fet pressió des de fa mesos perquè no es faci servir el glifosat. Avui, gràcies als veïns, els tècnics de Parcs i Jardins han marxat sense aplicar-lo. SALVA FERRAN, AV Mont d'Orsà de Vallvidrera “Ens agradaria que la gent que els ha portat aquí, o que els hi ha donat aquesta feina, de Parcs i Jardins; qui programa aquestes intervencions, doncs ja que no es torni a adreçar a aquest indret ni a cap més indret de tot el barri. I per anar bé, de tot Barcelona. No entenem com aquest producte encara s'hi està posant.” L'Ajuntament va aprovar el desembre passat deixar d'utilitzar aquest herbicida i reduir l’ús de productes tòxics l'any que ve. Asseguren que s'estan provant productes ecològics més respectuosos amb la salut i el medi ambient.

L’Ajuntament va aprovar el desembre passat deixar d’utilitzar el glifosat, un herbicida que l’OMS ha declarat com a “probablement cancerigen”, i reduir l’ús de productes tòxics en el manteniment dels espais verds i la via pública municipals. No obstant això, seguirà aplicant aquests productes fins a 2017 a tota la ciutat, en un període que ha anomenat “de transició”. Alguns veïns de Vallvidrera, com Ramon Riverola, es van oposar, però, que aquest dimecres tècnics de Parcs i Jardins el fessin servir al carrer de Pelfort, com estava programat. “Són coses que està demostrat que són nocives, fins i tot per a les persones. Jo tinc un nen petit de cinc anys que juga molt per aquí, entre les herbes. Per què han de tirar aquests productes tòxics quan es pot fer amb una aixada? Com tota la vida s’ha fet. I a més, són quatre herbes”, es queixa.

Atesa l’oposició d’aquest veí i de la presència de representants d’entitats com la cooperativa de consum Can Pujades i de l’Associació de Veïns Mont d’Orsà – Vallvidrera, els tècnics de Parcs i Jardins han marxat sense fer el tractament i han informat els veïns que qualsevol ciutadà de Barcelona pot demanar que no s’apliqui aquest herbicida a la seva zona. Per fer-ho s’ha de trucar al telèfon del civisme, el 900 226 226. L’entitat veïnal ha fet pressió, durant mesos, perquè no s’apliqués aquest producte en espais urbans del Parc Natural de Collserola. “Que sàpiga qui ha programat aquestes intervencions que no volem que s’apliqui ja més, i menys al nostre barri”, denuncia Salva Ferran, de l’associació de veïns.

Segons informa el mateix consistori, el glifosat és un herbicida total no selectiu que s’empra per matar herbes i arbustos, s’infiltra al sòl, és molt soluble en l’aigua i persistent al medi. A més, contamina els aqüífers, és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics i el bestiar. Entitats com Greenpeace han denunciat que la companyia Monsanto obté gran part dels seus beneficis gràcies a la comercialització del Round-up, marca comercial d’un herbicida que conté glifosat.

Des de l’Ajuntament asseguren que buscaran alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i el medi ambient. Els mateixos tècnics han informat  els veïns que s’estan fent proves amb vinagre i vapor d’aigua per eliminar les males herbes.