El talús que acompanya el rec Comtal en el tram que connecta Barcelona i Montcada i Reixach ja està net de runa i deixalles. Era una de les demandes que des de fa anys reclamaven els veïns de tots dos municipis. ÁNGEL CAMPANO, veí de Vallbona “Yo en particular y creo que mucha gente del barrio está muy contenta con lo que se está haciendo, porque se está llevando a cabo lo que en principio se pidió. En dos fases, como se está viendo. Se hizo el camino estupendamente, se está haciendo el talud que creo que va a ser una buena obra”. Els operaris estan instal•lant al talús una hidrosembra que permetrà una revegetació de la zona amb un major control. Els veïns, satisfets amb les millores, demanen que tots dos ajuntaments es comprometin ara al bon manteniment del camí. ÁNGEL CAMPANO, veí de Vallbona “A partir de aquí lo que hace falta es tener civismo, conservarlo, vigilancia, mantenimiento, que nos hará falta porque es normal, y que los dos ayuntamientos en este caso contribuyan al hecho de que esto se mantenga bien”. A pocs metres del talús i el rec, la caseta del canvi d’aigües també ha renovat l’aspecte. S’han cobert tres laterals de l’edifici amb fotografies que recorden com era el rec Comtal abans d’entrar en decadència.

Els operaris estan acabant de netejar el talús adjacent al rec Comtal, que acumulava runa i deixalles des de fa molts anys. Al mateix temps s’està instal·lant una hidrosembra, que permetrà plantar i revegetar la zona amb un major control. L’actuació està pressupostada amb 136.000 euros, i està finançada per l’Ajuntament de Barcelona i executada pel Consorci del Besòs.

Les obres han rejovenit també l’aspecte de la caseta del canvi d’aigües, situada a Vallbona. L’edifici ha estat arrebossat i s’hi han col·locat plafons als laterals amb fotografies que recorden com era l’antiga séquia. Paral·lelament, a Montcada i Reixac, l’artista Roc Blackblock ha pintat per encàrrec del Consorci del Besòs un mural amb imatges que evoquen les antigues basses de rentar que històricament ha acollit el rec Comtal, al mur situat al passatge de Reixagó.

A final de 2015 es van enllestir els treballs de la primera fase de millora del rec Comtal, que van consistir en una reurbanització del passatge de Reixagó, el condicionament del camí d’accés al rec Comtal, l’ampliació de la zona de pas al costat de l’itinerari natural, la neteja de la vegetació, la substitució de la tanca metàl·lica que limita amb la via del tren i la plantació d’arbustos.